Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser.no er en gratis nettressurs som tar for seg både praktiske og analytiske aspekter vedrørende elektroniske spørreundersøkelser. Her finner du også spørreskjema-maler, samt informasjon om metodikk og gjennomførelse av ulike typer undersøkelser.

Praktisk
Analytisk
Metode og gjennomførelse
Maler
©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes